31 August 2007

An gabhálaí sa lustan


Bhí suim ar ár n-aoianna san cluiche baseball. Mar sin, thugamar go siopa spóirt iad agus cheannaigh siad liathróid, slacán agus miotóga. Seo Mike ag thaispeáint do Chorentin an chaoi ceart an liathróid a ghabháil.

No comments: