10 March 2008

Braighdeanas rothair


An rothar bocht! Chuir duine iallach air fanacht taobh amach an fhobhealaigh.

1 comment:

Fearn said...

Cuir fios ar Amnesty International, Rannóg na Rothar.
;-)