30 August 2010

Slat óir

Is siombail dheiridh an tsamhraidh dom í, an tslat óir. Nuair a bhí mé an-óg, cheannódh mo mháthair bloc páipéir buí a dtugadh "Goldenrod Tablet" air, ar dheireadh mí Lúnasa, leis na soláthar scoile eile.

No comments: