03 August 2008

Breacadh bándearg


Taim in Indiana an maidin seo. Ta iontas orm na chomh gasta a athraionn an solas ar dtus an lae. (Nota beag: tiocfaidh na sinte fada nios moille - ni he mo riomhaire fein e!)

1 comment:

Anonymous said...

Go h-iontach! Cirrus beo :)