19 August 2008

Damhsóir óg


Is damhsóir nádúrtha é, gan teagaisc, gan cotadh. Go maireann sé mar seo ar feadh a shaoil!

No comments: