12 January 2019

Cúpla focal faoin frithdhúnadh

Is fada ó scríobh mé ar an mblag seo, ach níl áit ar bith níos fearr chun mo chuid smaointe a chur in iúl.

Is bainisteoir Gnóthaí Poiblí mé leis an ngníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Thosaigh mé ag obair leis an EPA seacht mbliana is fiche ó shin.

Seo an tríú huair a tharla frithdhúnadh (tearma níos cruinne ná “dúnadh”, dar liom) le linn mo ghairmréime.

 1.  An chéad uair, i 1995, bhí mé an-bhuartha agus gortaithe; thóg mé go pearsanta é. Is dócha nach maithfidh mé riamh Newt Gingrich[1] dá bharr.
 2.  An dara huair, i 2013, bhí mé feargach. Bhí mé díreach ag tosú mar shaoiste agus b’in mo chéad dualgas ná gach duine ar m’fhoireann a sheoladh abhaile agus an oifig a dhúnadh.
 3.  An uair seo, táim dubh dóite den drochbhainistiú seo. Níl ciall ar bith ann muid a chur ar scor mar seo. Is cosúil go bhfaighidh na stáitseirbhísigh iarphá don tréimhse nach raibh muid ag obair. Is mór an faoiseamh dom é sin, ach ag an am céanna, sin le rá nach bhfuil ann ach cur i gcéill.
Cuirim an locht ar an uachtarán, cinnte, ach ar Mitch McConnell, ceannaire tromlaigh sa Seanad, chomh maith. Dá mbeadh sé sásta bille maoinithe (fiú sealadach) a ligean ar aghaidh, is dócha go mbeadh go leor vótaí sa Seanad chun cros an uachtaráin a shárú.

Cuireann an mhífhreagracht den Comhdháil agus den Teach Bán náire orm. Tosaíonn an bhliain fhioscach i mí Dheireadh Fómhair, agus tá an Comhdháil in ainm buiséad don bhliain a bheith socraithe acu ag an am sin. Ach ó 1998, níor tharla; eisíonn siad réiteach sealadach (CR), arís is arís, go dtí go bhfuil an buiséad socraithe. Is minic nach mbíonn cead againn soláthairtí a cheannach roimh mí an Mhárta.

Tionchar an frithdhúnta

Tá bean ar m’fhoireann, beirt déagóirí aici, agus is oibrí conartha leis an rialtas é a fear céile. Fiú má fhaigheann sise “aisíoc”, ní bheidh a leithéid ag a fear céile. Tá cúig faoin gcéad den pá bliantúil caillte aige go dtí seo... 

Tá beirt comhghleacaithe eile atá ag obair gan pá; imlonnaíodh iad go California chun bheith ag obair i ndiaidh na loscaidh sléibhe a tharla ansin le déanaí. Obair chrua í sin de ghnáth, laethanta fada, droch-coinníollacha oibre agus lóistín – maslú scannalach é iallach a chur orthu bheith ag obair mar sin gan iad a íoc.

Níl conclúid agam. Frustrachas, fearg, agus go leor focal-F eile:
 • fuaraistear, m. (gs. & npl. -tir, gpl. ~). Vain journey.
 • fuarbhlas, m. (gs. -ais). Stale taste; insipid taste.
 • fuarchaoineadh, m. (gs. -nte). (Act of) whining, whimpering. (Var:fuarchaoineachán m)
 • fuarchásamh, m. (gs. -aimh). (Act of) complaining, whining.
 • fuarchroíoch, a. (gsm. ~, gsf. & comp. -íche, npl. ~a). Cold-hearted; callous, unfeeling.
 • fuarchúiseach, a1. 1. Cool, imperturbable. 2. Chilly, frigid. 3. Apathetic, indifferent.
 • fuarghol, m. (gs. -oil). (Act of) whimpering.
 • fuarsceirdiúil, a2. Bleak and exposed. (Var:fuarsceirdeach a1)
 • fuarspreosaí. 1. f. (gs. ~). Listlessness, indifference; tepidity (of manner).
 • fuarthanach, m. (gs. -aigh). Numbness (from cold).
 • fuarthé, m. (gs. ~, pl. ~anna).1. Apathetic, negligent, person. 2. Apathy, neglect.[1] Ceann Comhairle Theach na nIonadaithe SAM

26 July 2013

Leabhair nua Cuid 3: Don dream óg

Ní páiste mé a thuilleadh, ach is maith liom scéalta do phaistí a léamh má tá siad samhlaíoch.
Eachtraí iontacha Earcail
 Aistriúchán ón mBéarla, le pictiúir íontach greannmhara.
Faery Nights / Oícheanta Sí
Tá na scéalta an-deas. Is leabhar dáthéangach é.
I gCéin is i gCóngar - Gearrscéalta nuascríofa
"D'amharc Brídín thart ar an oifig. Bhí cuma an-néata ar an áit. Smaoinigh sí go raibh an chuma uirthi nach ndéantaí mórán oibre inti."
Iontais na hÉireann
Mar shampla: tá corp Naomh Vailintín curtha i séipéal i mBaile Átha Cliath.

21 July 2013

Leabhair nua Cuid 2: Blas an Tuaiscirt

Chaith muid an chuid is mó den turas i gCúige Ulaidh. Cheap mé gur cheart dom cur leis ár stór leabhar ón agus faoin gcanúint seo. Táim an-sásta go bhfuil taifid ar fáil de roinnt téacsanna; cleachtadh maith a bheidh ann.
Cora cainte as Tír Chonaill
Amhráin Chúige Uladh
Scríbhneoirí Thír Chonaill
An Dochtúir agus scéalta eile (leagan Uladh)
Taisce Focal: Scéalta beaga do dhaoine móra
Cith is Dealán le Séamus Ó Grianna
Scéalta Johnny Shéamaisín

18 July 2013

Tonn teasa

Nuair a thagann tonn teasa go hÉireann --
Laetha fada 's oícheanta teo --
Bíonn daoine ag pléascadh le háthas:
"Go raibh aimsir mar seo ann go deo!"
Ach tar éis cúpla lá dá lethéidse
Is ar éigean a bhfuil siad beo:
Tá siad cráite is leáite is dóite
Mar ní thaitníonn an ghrian sin leo.

"Tabhair ar ais dúinn fearthainn is báisteach.
Beimid sásta le scamaill is ceo.

Mar cad é a bhfuil againn géarán faoi
Le haimsir ar nós Mheicsiceo?"

Leabhair nua Cuid 1: an stuif crua!

Táimid díreach tar éis teacht abhaile ó thuras iontach in Éirinn. Cheannaíomar carn deas leabhar ansin, fiche cúig acu san iomlán.
Cruinnscríobh na Gaeilge (4ú eagrán)

Gramadach gan Stró! (dara eagrán)

NuaScríobh na Gaeilge

Collins Easy Learning Irish Verbs

Bun-Chúrsa Cheapadóireacht Gaedhilge

Bun-Chúrsa Cheapadóireacht Gaedhilge, 1922

12 May 2013

Gléasta le galáin - nó - barraíocht babhdán

Thug mé faoi deara í ag ól caife taobh amuigh idir na tiúilipí lá álainn earrach. Tatú ar chaol na láimhe aici agus damháin alla ar a riteoga nár réitigh lena feisteas. Chuirfinn timpeall na caogaidí uirthi. Is annamh a bhfeictear babhdáin bhréagacha sa cheantar airgeadais. Ní hé sin le rá nach mbíonn aon rud cearr idir na hairgeadaithe...

15 February 2013

Ó thrálaí go tábla

Nuair a thugann tú faoi deara nach bhfuil dhá ghloine fíona mar a chéile fágtha agaibh sa teach a thuilleadh, téitear go IKEA chun gloiní breá nua a cheannach.

Mar sin, nuair atá tú ag feistiú an tábla chun dinnéir dheas rómánsúil le beirt, beidh gach rud in ord.